Hikaye Türleri Nelerdir? Hikaye Türü Özellikleri

Hikaye türleri nelerdir, özellikleri nelerdir gibi konularda güncel bilgileri yazımızda paylaşacağız. Hikayeler yapıları bakımından gerçek yaşamdan temel alınarak kurgulanan yazılardır. Hikaye zaman örgüleri zaman zaman geniş bir dilimi ele alırken bazı durumlarda ise daha kısa bir zamanı ele almaktadır. Ayrıca işledikleri konu, çevre, karakterler, zaman gibi genel unsurlara göre hikayeler türlere bölünmektedir.

Hikaye Türleri Nelerdir? Hikaye Türü Özellikleri

Hikaye türlerini ve hikaye türünde eser veren yazarları aşağıda tek tek açıklayacağız;

Olay (Klasik Vaka) Hikayesi

Hikaye Türleri Nelerdir? Hikaye Türü Özellikleri

Olay hikayesi aslında klasik vaka olarak da geçmektedir, bu hikaye türünde bir olay olur ve daha sonra tüm hatlarıyla birlikte incelenir. Hikaye yapıları, serim, düğüm ve çözüm planı içerisinde işlenerek yazılır. Olay hikayelerinin sonunda olay çözümlenir, bu sayede hikaye boyunca okuyucunun ilgi ve heyecanı yüksek tutulmak hedeflenir. Ayrıca olay hikayelerinde betimlemeler de önemlidir. Genellikle hikayelerin sonunda da bir ders verilir.

Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi, Guy De Maupassant‘dır. Fransız yazar yaşamı boyunca pek çok olay hikayesine imza atmıştır. Bu sebeple hikaye türüne, Maupassant tarzı hikaye adı da verilir. Olay hikayelerinin bizim edebiyatımıdaki en önemli temsilcileri ise, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ömer Seyfettin’dir.

Durum (Kesit) Hikayesi

Durum hikayeleri içinde daha çok günlük yaşamdan bir kesit içerir. Hikayeler içerisinde olay hikayesinin aksine serim, düğüm ve çözüm kurgusuna uyulmaz. Hikayenin sonunda ise olay çözümlenmesi yaşanmaz, okurun hayal gücüne bırakılan pek çok nokta vardır. Hatta zaman zaman akışta da pek çok şey okuyucunun hayal gücüne bırakılır.

Durum – kesit hikayesinin dünya edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden bir tanesi Anton Çehov‘dur. Rus yazarın verdiği çok değerli eserlerden kaynaklı olarak Çehov tarzı hikaye de denilir. Kesit hikayesinin Türk Edebiyatındaki temsilcileri, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık ve Tarık Buğra’dır.

Modern Hikaye

Modern hikaye türünde ise günlük yaşamın arka planı incelenir. İnsanların yaşarken sıradan gelen, alıştıkları olayların sorgulanmasını sağlayan, arka planlarındaki gerçeklikleri gösteren hikayelerdir. Modern hikaye içerisinde hayal ve olağanüstü olaylar da bulunmaktadır. Hikaye türleri arasında Türk Edebiyatında

Modern hikaye 1920’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Genel olarak tek kişiliği anlatarak, şehirlerdeki yozlaşmışlıkları, yaşamdaki bozuklukları alaylı bir dille anlatır. Modern Hikayenin dünya edebiyatındaki en büyük temsilcisi ise Franz Kafka’dır. Türk edebiyatında ise Haldun Taner’dir. 

Vizyu.com sizlere yarar sağlayacak çeşitli bilgileri güncel olarak konu alarak sizlere faydalı olmayı misyon edinmiştir. Ayrıca sorularınızı yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Yorum yapın